Met het project Kwaliteitsverbetering Gastouderbureaus van het ministerie van Sociale Zaken combineren de Belastingdienst en de GGD de inspectie op gastouderbureaus. Het idee erachter is dat ondermaatse kwaliteit van de opvang en oneigenlijk gebruik van de kinderopvangtoeslag vaak hand in hand gaan. Vijf teams trekken door het land om gastouderbureaus op deze wijze te inspecteren.

Gastouderbureaus kunnen zich opmaken voor een ‘intensieve inspectie’. Op de website van KNGO (KennisNetwerk GastouderOpvang) meldt een al geïnspecteerde bureauhouder dat de inspectie intensief, maar vooral interessant is. Ze had er in de praktijk in ieder geval wat aan ‘omdat haar administratie op sommige punten afweek van de informatie van de Belastingdienst’.

Maatregelen

Met het project wil het ministerie het toezicht op de gastouderopvang efficiënter en effectiever inrichten. De GGD en de Belastingdienst kijken multidisciplinair naar de kwaliteit en rechtmatigheid van door vraagouders ontvangen kinderopvangtoeslag. Als een gastouderbureau niks doet tegen overtredingen van wet- en regelgeving, neemt de Belastingdienst maatregelen. Uiteindelijk moet blijken of de gezamenlijke inspectie daadwerkelijk meerwaarde heeft.

Vijf teams

Eigenaren en medewerkers van gastouderbureaus die al op deze manier geïnspecteerd zijn, kregen te maken met een bezoekje van twee GGD-inspecteurs en één belasting-inspecteur. Zij kwamen bewust niet uit de regio waar het bureau gevestigd is. In totaal trekken vijf van deze teams door het land om de gastouderbureaus te controleren. Dit doen ze tot eind 2015.

Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Gastouderopvang/Actueel

Foto: ANP